Multithumb found errors on this page:

Could not create image storage: /home/ngpuck/www/cache/multithumb_thumbs
Could not create image: /home/ngpuck/www/cache/multithumb_thumbs/b_0_0_0_00_images_srednie_wyniki_egzaminu.jpg. Check if you have write permissions in /home/ngpuck/www/cache/multihumb_thumbs/

srednie wyniki egzaminuOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku podała w piątek wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Nasi uczniowie znakomicie poradzili sobie z zadaniami egzaminacyjnymi z wszystkich przedmiotów! Średnie wyniki z egzaminu plasują naszą szkołę zdecydowanie powyżej średniej w województwie, a także średniej krajowej. Trzecioklasiści, osiągnęliście wielki sukces!

Śledź nas na Twitterze