Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

► do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pucku w roku szkolnym 2017/2018 przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli klasę III, IV,V i VI szkoły podstawowej

► planowana liczba uczniów w klasach IV, V, VI i VII  w roku szkolnym 2017/2018 -  (16  max 18 osób)

► wpisowe 250zł – dla klas IV, V (płatne po ogłoszeniu listy)

► wpisowe 300zł – dla klasy VII (płatne po ogłoszeniu listy)

Czesne:

 •  350zł miesięcznie (płatne od września 2017r. przez 12 miesięcy) dla klasy VII, bądź 250 w przypadku udziału dziecka w zajęciach języka kaszubskiego
 • 300 zł miesięcznie (płatne od września 2016r.przez 12 miesięcy) dla klas IV, V i VI bądź 250 w przypadku udziału dziecka w zajęciach języka kaszubskiego

O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje:

wykaz ocen semestralnych i zachowania z bieżącego roku szkolnego oraz wyników uzyskanych na świadectwie ukończenia klasy w roku szkolnym 2015/2016

kolejność złożonych podań i dokumentów

laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty przyjmowani są w pierwszej kolejności

ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do Szkoły Podstawowej podejmuje  Dyrektor Szkoły

Terminy rekrutacji

Od 27 marca do 20 czerwca 2017r.  składanie:

 • podań przez uczniów i ich rodziców

 • świadectwa ukończenia  klasy w roku szkolnym 2015/2016

 • zaświadczenia o ocenach śródrocznych w klasie czwartej, piątej i szóstej

26 czerwca  2017r. – ogłoszenie listy kandydatów

Od 27 czerwca 2017r. składnie potwierdzenia woli podjęcia nauki w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pucku przez zakwalifikowanych kandydatów poprzez dostarczenie:

 • umowy o odpłatnym pobieraniu nauki

 • 4 zdjęć

 • potwierdzanie wpłaty wpisowego

Od 27 czerwca  2017r  dostarczenie ostatecznego warunku przyjęcia  do szkoły:

 • świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2016/2017

 • karty zdrowia

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pucku – p. Małgorzata Zaręba zapewnia stałe informacje dotyczące terminów, warunków i wyników przyjęć oraz udziela wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania szkoły – tel. kom. 503 004 360 

Siatka godzin

siatka godzin NSP 1

 • Liczba uczniów: 16-18
 • Wpisowe: 350-300
 • Czesne: 350-250
 • Nr konta: 08 1160 2202 0000 0003 1280 5193