Administrator

Administrator

Zasady rekrutacji

► do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pucku w roku szkolnym 2018/2019 przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli klasę V i VI szkoły podstawowej

► planowana liczba uczniów w klasach VI i VII  w roku szkolnym 2018/2019 -  (16  max 18 osób)

► wpisowe 300zł – dla klasy VI i VII (płatne po ogłoszeniu listy)

Czesne:

  •  350zł miesięcznie (płatne od września 2018r. przez 12 miesięcy) dla klasy VI i VII bądź 250 w przypadku udziału dziecka w zajęciach języka kaszubskiego

O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje:

wykaz ocen semestralnych i zachowania z bieżącego roku szkolnego oraz wyników uzyskanych na świadectwie ukończenia klasy w roku szkolnym 2016/2017

kolejność złożonych podań i dokumentów

laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty przyjmowani są w pierwszej kolejności

ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do Szkoły Podstawowej podejmuje  Dyrektor Szkoły

Terminy rekrutacji

Od 4 kwietnia do 31 maja 2018r.  składanie:

  • podań przez uczniów i ich rodziców
  • świadectwa ukończenia  klasy w roku szkolnym 2016/2017
  • zaświadczenia o ocenach śródrocznych w klasie czwartej, piątej i szóstej

1 czerwca  2018r. – ogłoszenie listy kandydatów

Od 4 czerwca 2018r. składnie potwierdzenia woli podjęcia nauki w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pucku przez zakwalifikowanych kandydatów poprzez dostarczenie:

  • umowy o odpłatnym pobieraniu nauki
  • 4 zdjęć
  • potwierdzanie wpłaty wpisowego 

Od 25 czerwca  2018r  dostarczenie ostatecznego warunku przyjęcia  do szkoły:

  • świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2017/2018
  • karty zdrowia 

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pucku – p. Małgorzata Zaręba zapewnia stałe informacje dotyczące terminów, warunków i wyników przyjęć oraz udziela wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania szkoły – tel. kom. 503 004 360

Siatka godzin

siatka godzin NSP 1

rekrutacja reklama 

 

 

Do góry